Bilbao


Segundo nivel

Clase mensual - Fin de semana

Horario: Sábado (de 10 a 14 horas, de 16 a 19 horas) Domingo (de 10 a 14 horas)

MES
DÍAS
OCTUBRE19, 20
NOVIEMBRE16, 17
DICIEMBRE21, 22